Generelle vilkår og betingelser

1. Gratis medlemskap

Det koster ikke noe å være medlem, du betaler bare for hva du kjøper.

2. Lett å si opp

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. 

3. Ingen kjøpetvang

Vi føler oss trygge på at du vil kjøpe våre produkter da vi tilbyr uslåelige priser og et praktisk leveringssystem. Det er ingen kjøpeplikt, du velger selv om du vil fortsette å motta våre produkter til sterkt rabatterte priser.

4. Medlemspakke

Prisene på medlemspakken er alltid under halvparten av vanlig pris. Porto og ekspedisjonsgebyr tilkommer. Levering skjer alltid direkte i postkassen. Pakkene leveres 4 ganger per år. Du kan alltid hoppe over den neste pakken ved å varsle kundeservice.

5. Kundeservice

Hvis du har spørsmål, kontakt vår kundeservice på 32 29 91 75. Når du kontakter oss, er det viktig at du kan oppgi medlemsnummeret, det sparer tid for både deg og oss. Det er også viktig at du varsler oss hvis du endrer postadresse eller navn.

6. Hvis du vil endre leveringsintervall

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice på 32 29 91 75. Du kan også bruke vår praktiske kundeservice på Internett ved å logge inn.

7. Betaling

Du betaler med den giro du får med din faktura, eller om du ønsker, via internett. Du har god tid på deg til å betale en pakke, men se alltid etter når forfallsdatoen er på fakturaen. Alle som betaler så sent at vi må sende betalingspåminnelse, får i den første påminnelsen en ekstra avgift på kr. 67,-. Må vi også sende en andre påminnelse, så blir vi nødt til å legge på en avgift på ytterligere kr. 67,-. Dersom saken blir sendt til inkasso, vil renter og inkassosalær bli påført. Frimerker godtas ikke som betalingsmiddel, og forskuddsbetalinger kan vi dessverre ikke håndtere.

8. Reklamasjoner

Hvis du vil klage på et produkt fordi det er skadet eller ødelagt, vennligst kontakt vår kundeservice og oppgi feilen/skaden. Retur må foretas innen 14 dager og inneholde en melding med medlemsnummer, årsaken til reklamasjonen og et telefonnummer vi kan nå deg på dagtid.

9. Leveringsbetingelser
 
EWX Sentrallager Semsales Switzerland som betyr att varer anses som levert ved henting av valgt fraktforetak i avsenderlandet. Kjöper velger fraktalternativ ved bestilling. Postoperatören sörger for transport og import av varer som er bestilt i mitt nav nog som jeg er mottaker av. Dette medförer ikke noen ekstra kostnader for meg.

10. Retur og angrerett

Hvis en pakke ikke oppfyller dine forventninger, eller hvis du angrer kjøpet, har du angrerett innen 14 dager på produkter med ubrutt emballasje. MERK! Du må alltid returnere hele medlemspakken for å få pengene dine tilbake (hvis du allerede betalt). Retur skjer på egen regning. Returadressen finner du på fakturaen. Ufullstendig frankerte forsendelser blir ikke avhentet.

11. Priser

Med unntak av åpenbare trykkfeil gjelder de priser og fraktkostnader som til enhver tid angis på hjemmesiden eller i øvrig informasjon.Pris på salgstidspunktet er det som gjelder. Priser og fraktkostnader kan endres over tid. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene i tråd med prisøkning som kan oppstå i markedet.

12. Behandlingen av personopplysninger
 
Når en bruker sender personlige opplysninger, for eksempel ved registrering, abonnement eller kjøp av et produkt, skal brukeren bli informert om behandlingen av personopplysninger og gi sitt samtykke til dette.
ITH Sweden AB har et register over kunder og brukere som har registrert seg eller kjøpt noe hos ITH Sweden AB. Registeret inneholder personopplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, elektroniske adresser, leverings-, betalings- og kjøpsopplysninger, profilering basert på adresse, samt informasjon basert på bruk av digitale tjenester.
 
Opplysningene brukes av ITH Sweden for fakturering, informasjon og levering av produkter, samt markedsføring og som et grunnlag for statistikk og produktutvikling. Opplysningene kan ligge til grunn for at ITH Sweden, og eventuelt våre samarbeidspartnere, skal kunne tilpasse innhold, reklamer og tilbud. 
 
Opplysningene analyseres og grupperes ved utvalg, prioritering og planlegging i forbindelse med kontakt med kunden/brukeren. Til opplysningene kobles en eller flere indikatorer på hvilken type tilpasning av nettjenester og markedskommunikasjon som rettes mot brukeren, såkalt profilering.
 
ITH Swedens kunder og registrerte brukere samtykker i at markedsføring kan gjøres via post, telefon eller e-post og sms samt andre digitale kanaler. Markedsføring via e-post og sms reguleres av markedsføringsloven.
Personopplysninger kan deles med ITH Swedens samarbeidspartnere. Personopplysninger kan avgis til myndighetene kun når det har hjemmel i loven eller på begjæring fra offentlig myndighet.
 
Alle brukere har rett til å tilbakekalle samtykke uten kostnad, be om korrigering/sletting av eventuell feilinformasjon eller skriftlig begjære utdrag fra registeret. Utdrag fra registeret kan også begjæres fra ITH Swedens leveringsregister, som inneholder detaljerte opplysninger om ditt abonnement. Du kan også sperre opplysninger mot markedsføring.
 
Personopplysninger oppbevares i den tiden man har en løpende brukerrelasjon og i en periode deretter, eller i henhold til avgitt samtykke. Samtykke er gyldig til brukeren selv sier det opp og opphører ikke selv om tjenesten ikke brukes, og samtykke er heller ikke avhengig av eventuelle kjøp av produkter.
 
13. Om informasjonskapsler
 
ITH Sweden bruker informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier for å se hvordan ITH Swedens digitale tjenester brukes og for å tilpasse brukeropplevelsen.
 
Informasjonskapsler er små tekstfiler og et svært vanlig hjelpemiddel på Internett. Informasjonskapsel-filene leses og lagres i nettleseren i det utstyret som brukes til å besøke nettsteder.  ITH Swedens kunder og registrerte brukere samtykker til bruk av informasjonskapsler.

 
 
 
 
Markedsføres av ITH Sweden AB, Box 48, 182 11 Danderyd, Sverige, org nr. 556596-7287 tel. +46855519580 (SEK til dagskurs)