Henkilötietojen käsittely

 
Kun asiakas lähettää henkilökohtaisia tietoja rekisteröityessään, kestotilatessaan tai ostaessaan tuotteen, asiakkaan tulee saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja antaa sille suostumuksensa.
 
ITH Oy pitää rekisteriä asiakkaista ja käyttäjistä, jotka ovat rekisteröityneet sivuillemme tai ostaneet jotain ITH:lta. Rekisteri sisältää henkilötietoja, kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitus- ja maksu- ja ostotietoja sekä profilointia, joka perustuu osoitteeseen sekä tietoja digitaalisten palvelujen käytöstä.
 
ITH käyttää tietoja laskutukseen, asiakastiedotteisiin, tuotteiden toimittamiseen ja markkinointiin sekä tilastointiin ja tuotekehitykseen. ITH ja joissain tapauksissa sen yhteistyökumppanit voivat soveltaa tietoja sisältöihin, ilmoituksiin ja tarjouksiin.  
 
Tietoja analysoidaan ja ryhmitellään ennen poimintoja ja suunniteltuja kampanjoita/yhteydenottoja asiakkaisiin/käyttäjiin. Tiedot kohdistetaan yhden tai useampien muuttujien mukaan riippuen vastaanottajalle kohdistetusta nettipalvelusta ja markkinointiviestinnästä eli nk. profiloinnista.
 
ITH:n asiakkaat ja rekisteröityneet käyttäjät antavat luvan markkinointiin kirjeitse, puhelimella tai s-postilla, tekstiviestillä sekä muita digitaalisia kanavia käyttäen. S-posti- ja tekstiviestimarkkinointia sääntelee laki sähköisen viestinnän palveluista/Tietoyhteiskuntakaari.
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ITH:n yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille, silloin kun laki niin edellyttää.
 
Kaikilla käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen, pyytää tietojensa poistamista, virheellisten tietojen oikaisua tai kirjallisesti pyytää tietoa rekisterissä olevista tiedoistaan. Rekisteritiedot voidaan pyytää myös ITH:n toimitusrekisteristä, josta löytyvät yksityiskohtaiset tiedot tilauksistasi. Voit myös estää tietojesi luovuttamisen markkinointitarkoituksiin.
 
Asiakastietojasi tallennetaan asiakassuhteesi ajan ja jonkin aikaa sen jälkeen tai suostumuksesi mukaisesti.  Asiakastietojen käyttö on voimassa, kunnes käyttäjä lopettaa asiakkuuden tai jos palvelua ei käytetä ja suostumus ei ole riippuvainen tuotteiden ostosta.